Ettevõttest

ProBuild Invest OÜ on 2005.a. loodud ettevõte, mille põhilisteks tegevusaladeks on ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve ja ehitusalased konsultatsioonid.

Ehitusjuhtimine – projektijuhtimise teenus nii uusehitistel kui ka renoveeritavatel objektidel. Hõlmab erinevaid protsesse, sh hangete korraldamist, töövõtjate pakkumiste analüüsi, lepingute ettevalmistamist, projekteerimise koordineerimist, ajagraafikute koostamist jne.

Omanikujärelevalve – esindab tellija huve ehitusplatsil. Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada:

  1. ehitusprojektikohane ehitamine
  2. ehitamise tehniliste dokumentide koostamine
  3. ehitustööde nõuetekohane kvaliteet

 

Ehitusalased konsultatsioonid – nõustamine ehitamisega seotud küsimustes, abi töövõtjatega sõlmitavate lepingute ettevalmistamisel, osalemine ehitiste üleandmisel / vastuvõtmisel, ehitiste tehniline ülevaatus enne ostu jne.